Welkom

op de Insectentuin

Inleiding!

Het terrein ligt in een stiltegebied en heeft de bestemming natuur. Ons doel is voornamelijk het in standhouden van deze natuur en voor zover mogelijk het verder ontwikkelen van de soortenrijkdom.

Bijzondere Insecten

Vlinders, hommels en solitaire bijen

Bewoners

Naast de vele soorten vlinders, hommels en solitaire bijen, wordt onze tuin (en die van de buurman) door tal van andere dieren bezocht en/of bewoond.

Huisvesting

De afgelopen jaren hebben we veel verschillende soorten huisvesting gemaakt voor vlinders,  bijen en hommels.

Ontstaangeschiedenis

In 2003 hebben wij een stuk grond van bijna 6800 m2 kunnen kopen aan de rand van  het groen hart.

Ontdek

Onze insecten

In 2010 hebben wij een vijver aangelegd. Hierdoor is onze tuin nog afwisselender geworden door de komst van water- en moerasplanten. Ook trekt de vijver weer andere dieren aan en biedt plek om te overwinteren, te broeden of eitjes af te zetten.